PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Hodnotenie bonity podnikateľského subjektu

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)
Kurzy mien 18.8.2017
 1 USD1,17 EUR (-0)
 1 GBP0,91 EUR (-0)
 1 PLN4,26 EUR (-0,01)
 1 CZK26,01 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Referenčný kurz pri pohľadávkach v roku 2017Garancia

18.8.2017, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tovar bol prepravený zo SR do ČR dňa 20.2.2017. Tovar bol prepravený slovenským dopravcom a dopravca odovzdal tovar českému odberateľovi 21.2.2017. Slovenský dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 27.2.2017. Akým kurzom prepočítavame na ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Princípy v návrhu Opatrenia NBS o posúdení schopnosti splácať spotrebiteľský úverGarancia

18.8.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okrem základných metodických postupov, ktoré sú definované v návrhu Opatrenia NBS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sú aj nastavené jednotlivé prepočty disponibilných zdrojov, ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

17.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .......................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor oznámenia o zistenej vadeGarancia

17.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor oznámenia o zistenej vade ......................................(obchodné meno predávajúceho)   .....................................(sídlo) Vec: OZNÁMENIE VÁD TOVARU Na základe uzavretej kúpnej zmluvy číslo 425/ ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Diagnostika - pozícia na trhuGarancia

17.8.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Diagnostika firmy je zameraná nielen na parametre charakterizujúce jej výkonnosť a rentabilitu, ale aj na faktory, ktoré ovplyvňujú jej pozíciu na trhu. Počet zákazníkov, z toho vyplývajúci predaj, produkcia, tvorba nielen miery, ale najmä ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

NBS pripravuje postupy pre posudzovanie schopnosti splácať spotrebiteľský úverGarancia

16.8.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom portáli www.slov-lex.sk je zverejnený na pripomienkové konanie v termíne do 23.8.2017 návrh „Opatrenia NBS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Diagnostika - hodnotenie finančného zdravia firmyGarancia

15.8.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Diagnostika ekonomickej pozície firmy je orientovaná na nastavenie vývoja základných parametrov v jednotlivých etapách jej vývoja. Je dôležité poznať pozíciu na trhu. O tom je rozdiel medzi finančnou analýzou a hodnotením postavenia firmy ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Informácia k vyhotoveniu faktúry pri zásielkovom predaji tovaru a k jej uvádzaniu v kontrolnom výkaze DPHGarancia

14.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k vyhotoveniu faktúry pri zásielkovom predaji tovaru a k jej uvádzaniu v kontrolnom výkaze DPH. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Základné princípy používané pri diagnostike podnikuGarancia

11.8.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z významných faktorov efektívneho riadenia firmy, okrem finančných analýz a hodnotenia vývoja základných ekonomických ukazovateľov, je aj využitie diagnostiky. Východiskom jej efektívneho uplatnenia je, okrem rešpektovania jej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vrátenie DPH cestujúcim pri vývoze tovaruGarancia

11.8.2017, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Kristína Kollárová, PhD. Na základe ustanovení § 59 zákona č. 222/2004 Z. z. o dni z pridanej hodnoty (ďalej len "zákon o DPH") môže fyzická osoba, ktorá nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

20.9.2016, Mgr. Martin Vozár, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Základné principy plánovania výrobyGarancia

14.6.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plán výroby je úzko prepojený s finančným plánom. Ide najmä o nefinančné korporácie, v ktorých predstavuje významný faktor zosúladenie výrobných aktivít a materiálových vstupov, ktoré zabezpečujú reprodukciu prevádzkového cyklu. Toto ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníGarancia

20.9.2016, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 168/2017 Z.z. o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 169/2017 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 199/2017 Z.z. o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 200/2017 Z.z. o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

13.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

4.9.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

19.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: