PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.5.2017
 1 USD1,12 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (+0,01)
 1 PLN4,2 EUR (+0,01)
 1 CZK26,48 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Opatrenia na podporu podnikateľského prostrediaGarancia

25.5.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol v predložený nelegislatívny materiál „Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý si za cieľ kladie v rôznych oblastiach zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Povinnosti podnikateľov pri obchodoch so štátomGarancia

24.5.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) sa vytvoril, popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, ďalší verejne dostupný ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vývoj pohľadávok a záväzkov ako významný faktor bonityGarancia

17.5.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pohľadávky a záväzky viažu na seba významnú hodnotu finančných tokov firmy. Pohľadávky, v zdravom ekonomickom prostredí, sú potenciálnym zdrojom cash flow. Ak je firma v pozícii ziskovosti tržieb. Pri analýze finančnej stability je ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Návrh zákona o DPHGarancia

17.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
MFSR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571 zo dňa 14. decembra 2016, ktorým vláda ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Reklamné predmety a DPH v roku 2017Garancia

15.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, je reklamou  prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.  Pod reklamným predmetom potom rozumieme činnosť podnikateľa, jeho výrobky, tovar, služby, obchodné meno, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Novinky v poplatkoch, sankciách a v odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania v roku 2017Garancia

12.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny v odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania, poplatok za odsúhlasenie metódy Zmeny v transferovom oceňovaní sa dotýkajú aj žiadosti o súhlas daňového úradu na použitie konkrétnej metódy transferového oceňovania. Okrem iných ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Prepojené účtovné jednotky v roku 2017Garancia

12.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepojenými účtovnými jednotkami rozumieme dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny. Pričom skupinou rozumieme materskú účtovnú jednotku a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Podľa § 14 ods. 3 Postupov účtovania pre podnikateľov ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Konsignačný sklad z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

12.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Konsignačný sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarov alebo dokončených výrobkov u nevlastníka tovaru. Ako napríklad odberateľa, obchodného zástupcu alebo komisionára, za účelom priblíženia tovaru k zákazníkom. Takýto sklad môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Zrušenie inštitútu daňovej licencieGarancia

12.5.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová licencia predstavuje minimálnu daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Pozícia odpisov ako reálneho finančného zdroja firmy

11.5.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpisy sú špecifickou účtovnou položkou. Sú nákladom, nie sú výdavkom. To znamená, že neznižujú hotovosť firmy, znižujú daňový základ, sú potenciálnym zdrojom zvýšenia likvidity. Ide o všeobecne známu pozíciu odpisov v bilančnej štruktúre ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

20.9.2016, Mgr. Martin Vozár, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v zákone o účtovníctve od 17. 6. 2016 a od 1. 1. 2017Archív

20.3.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. novembra 2015 bol v parlamente schválený zákon 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite (ďalej len „ZoA“), ktorý novelizoval aj zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zákon transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016Archív

1.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z. z. už od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Rozsah informácii vo ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 67/2017 Z.z. ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli (vyšlo dňa: 29.3.2017 v čiastke č. 33)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

1.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

20.4.2017, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: