PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Vzťah medzi odloženou daňou z príjmu a Cash-flow firmy

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.4.2018
 1 USD1,24 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,17 EUR (-0)
 1 CZK25,33 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci od 1.4.2018Garancia

13.4.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. apríla 2018 platí, že daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani, si môže uplatniť nárok na úľavu na dani, ak súčasne spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom zákona č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie energií v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

13.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
S prevádzkou nehnuteľnosti, so zabezpečovaním výrobného procesu vzniká potreba vstupných faktorov, ktorými sa zabezpečí efektívne využívanie týchto prostriedkov. Medzi takéto energetické vstupné faktory patrí dodávka elektrickej energie, plynu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie pohľadávok v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

11.4.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V princípe predstavuje pohľadávka subjektívne právo jedného subjektu (veriteľa) požadovať od druhého subjektu tohto istého záväzkovoprávneho vzťahu (dlžníka) určité plnenie, t. j., aby niečo dal, niečo konal alebo nekonal, t. j., opomenul alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní FO za rok 2017Garancia

6.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V daňovom priznaní FO za r. 2017 chceme použiť paušálne výdavky. Môžeme si uplatniť daňovú stratu z r. 2014 vo výške jednej štvrtiny? Výdavky percentom z príjmov - od 1. 1. 2017 Zákonom č. 341/2016 Z. z. , ktorým bol s účinnosťou od 1. 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Prístupy k analýze nákladovosti firmy v roku 2018Garancia

5.4.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komplexnú analýzu vývoja finančných tokov firmy a faktorov ovplyvňujúcich jej finančnú stabilitu je potrebné doplniť o rozhodujúce ukazovatele nákladovosti. Komplexnú analýzu vývoja finančných tokov firmy a faktorov ovplyvňujúcich jej ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníkaGarancia

4.4.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o bezodplatnom prevode obchodného podielu na iného spoločníka ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU uzavretá v zmysle ust. § 115 ObchZ medzi Prevodcom: Meno a priezvisko: ............... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielovGarancia

4.4.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielov ZMLUVA O PREVODE ČASTÍ OBCHODNÝCH PODIELOV uzavretá v zmysle ust. § 115 ObchZ medzi Prevodcom: Meno a priezvisko: .................................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzťah medzi ziskom a mierou finančnej závislosti firmy v roku 2018Garancia

3.4.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýzu vývoja efektívnosti firmy je vhodné doplniť o štruktúru dosiahnutého zisku. Poskytuje najmä informáciu o rentabilite prevádzkového cyklu. Analýzu vývoja efektívnosti firmy je vhodné doplniť o štruktúru dosiahnutého zisku. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imaniaGarancia

28.3.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o schválení zníženia základného imania ZÁPISNICA o valnom zhromaždení spoločnosti ....................., s.r.o.,   so sídlom v SR, ......................, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dôležité povinnosti účtovných jednotiek ukladať a zverejňovať informácie v roku 2018Garancia

22.3.2018, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky majú povinnosť uložiť a zverejňovať informácie o svojej ekonomickej situácii vo forme účtovnej závierky, výročnej správy a ďalších dokumentov v registri účtovných závierok na webovej stránke www.registeRÚZ. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy na vykonanie finančného audituGarancia

14.12.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Zmluva na vykonanie finančného auditu uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obchodné meno: .........................................................   Sídlo: .................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017Garancia

30.11.2017, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

23.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

15.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

Základné ekonomické minimum

17.7.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch –SúvahaVýkaz ziskov a strátVýkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: