PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Controlling zásob od A po Z

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.6.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.6.2017
 1 USD1,12 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,23 EUR (-0)
 1 CZK26,3 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Informácia k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZGarancia

21.6.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Jún na svojej webovej stránke Informáciu k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci Jún na svojej ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vplyv vývoja vlastného kapitálu na ekonomickú pozíciu firmyGarancia

16.6.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úroveň kapitálovej vybavenosti ( vlastný kapitál/bilančná hodnota ) je významným parametrom charakterizujúcim finančnú stabilitu firmy. Je síce dôležitá jej úroveň, ale pre hodnotenie finančného zdravia firmy je rozhodujúci jej vývoj. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Slovensko spolu s inými v boji proti daňovým podvodomGarancia

16.6.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenský minister financií spolu so zástupcami šesťdesiatich krajín sveta podpísal začiatkom júna v Paríži Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Základné principy plánovania výrobyGarancia

14.6.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plán výroby je úzko prepojený s finančným plánom. Ide najmä o nefinančné korporácie, v ktorých predstavuje významný faktor zosúladenie výrobných aktivít a materiálových vstupov, ktoré zabezpečujú reprodukciu prevádzkového cyklu. Toto ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Základné prístupy k riadeniu rizikaGarancia

12.6.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Významným faktorom minimalizácie rizika je nielen optimálne, ale najmä reálne nastavenie rozpočtu a jeho štruktúry. Vypracovanie rozpočtu, ktorý rešpektuje finančné toky firmy a parametre jej ekonomickej stability je základným predpokladom ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Nové navrhované zmeny v zákone o účtovníctveGarancia

12.6.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o účtovníctve, ku ktorej sa medzirezortné pripomienkové konanie začalo na prelome mája a júna, obsahuje predovšetkým: Novela zákona o účtovníctve, ku ktorej sa medzirezortné pripomienkové konanie začalo na prelome mája a júna, ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Daňové odpisy v roku 2017Garancia

9.6.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri daňových odpisoch majetku v roku 2017 je dôležité poznať spôsoby ich výpočtu, ktoré sú stanovené v § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Majetok je potrebné správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Rozhodnutia zabezpečujúce finančnú stabilitu firmyGarancia

9.6.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri rozhodovaní ( strategickom, alebo operatívnom ) pre manažéra je dôležité analyzovať a vyhodnotiť faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie finančných tokov firmy a zabezpečiť udržataľnú mieru finančnej nezávislosti ( nezvyšovať hodnotu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a

9.6.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane, zverejnilo na svojej webovej stránke v mesiaci Jún 2017 Informáciu k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a Zákona o DPH. Finančné ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zaujímavosť: Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017Garancia

7.6.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikajúce FO s príjmami podľa § 6 ZDP sú v tzv. preddavkovom období povinné platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO podľa § 34 ZDP , ak ich posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR. Preddavky na daň ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

20.9.2016, Mgr. Martin Vozár, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v zákone o účtovníctve od 17. 6. 2016 a od 1. 1. 2017Archív

20.3.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. novembra 2015 bol v parlamente schválený zákon 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite (ďalej len „ZoA“), ktorý novelizoval aj zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zákon transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016Archív

1.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z. z. už od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Rozsah informácii vo ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

10.7.2017, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: