PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Hodnotenie bonity podnikateľského subjektu

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.11.2017
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (-0)
 1 PLN4,23 EUR (-0)
 1 CZK25,57 EUR (-0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Ukazovatele schopnosti splácať úver na bývanie v roku 2017

15.11.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rizikovosť úverov na bývanie, na základe štatistík klesá, ale priemerná miera úverového rizika je ovplyvnená relatívne vysokým rastom nových úverov, ktoré skresľujú ich reálnu rizikovosť. Rizikovosť úverov na bývanie, na základe ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vývoj úverov na bývanie za obdobie 2014 - 2017

13.11.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rast bilančnej hodnoty hypotekárnych úverov, ktorými sú financované nehnuteľnosti na bývanie sa logicky prejavuje v požiadavke nastavenia parametrov, ktoré zabezpečia ich návratnosť. V súčasnosti je často komunikovanou témou úverovanie ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Uplatňovanie výdavkov súvisiacich s firemných vozidlom, ktoré zamestnanec využíva aj na súkromné účely v roku 2017Garancia

6.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť poskytla svojmu zamestnancovi firemné vozidlo, ktoré využíva aj na súkromné účely. Ako zamestnávateľ zdaňujeme zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % vstupnej ceny vozidla v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) ZDP . Výdavky na ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie preventívnej lekárskej prehliadky u očného lekára v roku 2017Garancia

3.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme poradiť, ako postupovať pri účtovaní preventívnej lekárskej prehliadky u očného lekára. Týka sa zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami a chceli by sme im umožniť návštevu očného lekára. Išlo by o daňovo uznaný ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady zahrňované do obstarávacej ceny budovy v roku 2017Garancia

1.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma pri výstavbe budovy obstarala do tejto budovy dverný el. vrátnik + sieťové a telefónne prvky. Faktúra za tento systém pozostáva z týchto položiek: vrátnik, ústredňa, bezdrôtové telefóny, základňa pre telefóny, routre, káble, konektory, , ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Hodnotenie efektívnosti projektu v rámci projektového financovania v roku 2017

30.10.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza ekonomickej pozície a finančnej stability firmy má pri projektovom financovaní svoje špecifiká. Okrem bežných ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o schopnosti splácať záväzky, je jej súčasťou aj hodnotenie udržateľného rastu. ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Stravné zamestnancov ako daňový náklad v roku 2017Garancia

25.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť zamestnáva regionálnych manažérov, ktorí cestujú v rámci vymedzeného regiónu. Nakoľko zamestnávateľ nevie zabezpečiť tomuto zamestnancovi stravovanie bežným spôsobom, poskytuje mu stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Riziká projektového financovania v roku 2017

25.10.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Financovanie projektu je vo významnej miere zabezpečované úverom. Ide o zvýšenie finančnej závislosti, ktorej súčasťou sú úroky ako fixný náklad. Financovanie projektu je vo významnej miere zabezpečované úverom. Ide o zvýšenie ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zdaňovanie úroku z pôžičky podľa pravidiel transferového oceňovania v roku 2017Garancia

23.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť ABC s. r. o. poskytla spoločnosti XYZ s. r. o. pôžičku (transakciu majú podloženú transferovou dokumentáciou). Je spoločnosť ABC s. r. o. povinná úrok zdaňovať zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, alebo úrokové ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Zaradenie znovuobjaveného majetku v roku 2017Garancia

23.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa postupuje v prípade, keď spoločnosť potrebuje zaradiť nehmotný majetok, novoobjavený, a či je to vôbec možné. V minulosti sa omylom namiesto obstarania účtovalo o ňom priamo do nákladov. Z obsahu otázky vyplýva, že v minulosti pri ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Východiská definujúce význam controllinguGarancia

12.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Controlling má významnú pozíciu pri efektívnom riadení firmy. Poskytuje významné informácie pre operatívne riadenie finančných tokov, udržateľnú bilančnú štruktúru, z nej vyplývajúci vývoj nákladov a výnosov, ktorý zabezpečuje stabilitu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníArchív

20.9.2016, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 237/2017 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2017 v čiastke č. 102)
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 254/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.10.2017 v čiastke č. 107)
  • 256/2017 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 265/2017 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

14.12.2017, Žilina
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

22.11.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

5.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: