PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Vzťah medzi odloženou daňou z príjmu a Cash-flow firmy

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.2.2018
 1 USD1,23 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,16 EUR (+0,02)
 1 CZK25,36 EUR (+0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

Last Minute Semináre

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Vzor zmluvy na finančný lízingGarancia

16.2.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor ZMLUVA NA FINANČNÝ LÍZING uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ (Obchodného zákonníka)   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Garancia

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky v rámci financovania svojej podnikateľskej činnosti získavajú finančné zdroje aj z externých zdrojov vo forme úverov a pôžičiek. Zároveň v prípade, že disponujú dostatočným množstvom voľných finančných prostriedkov, sú aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Podiely na zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným v príkladoch z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

9.2.2018, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválením zákona č. 341/2016 Z. z. , ktorý novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej iba ZDP ) nastali zmeny v zdaňovaní podielov na zisku (dividend). S účinnosťou od 1. januára 2017 sa doplnilo do § 3 ods. 1 ZDP ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Právna úprava lízingovej zmluvyGarancia

9.2.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízingová zmluva nie je v Obchodnom zákonníku samostatne upravená. Môže sa uzatvárať ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 ObchZ . V takomto prípade všetky náležitosti zmluvy upravujú zmluvné strany samostatne na základe ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorné výnosové percento a Index ziskovosti v roku 2018

8.2.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ide o ukazovatele, ktoré v podstate kompletizujú investičný plán a poskytujú informáciu o efektívnosti podnikateľského zámeru. Dopĺňajú informácie o vývoji čistej súčasnej hodnoty a upravenej čistej súčasnej hodnoty. Ide o ukazovatele, ...
viac

Náklady na ochrannú známku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Garancia

7.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako spadajú ochranné známky pod ustanovenie § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Ide o náklady na podanie prihlášky ochrannej známky, náklady na obnovu ochrannej známky vrátane mesačných servisných poplatkov (vedenie prihlášky v evidencii ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie odpisu premlčanej pohľadávky v roku 2018Garancia

7.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť eviduje pohľadávku voči odberateľovi vo výške 1 300 EUR. Splatnosť tejto pohľadávky bola 3. 1. 2013. V rokoch 2014, 2015 a 2016 boli tvorené OP k tejto pohľadávke. Pohľadávka nebola súdne vymáhaná. Odberateľ nereaguje na naše ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Čistá súčasná hodnota investície a jej štruktúra v roku 2018

6.2.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čistá súčasná hodnota (NPV) je významným parametrom pri projektovaní efektívnosti podnikateľského plánu. Najmä ak ide o výrazné zvýšenie fixných aktív, ktoré sú financované v rozhodujúcej miere investičným úverom. ČISTÁ SÚČASNÁ ...
viac

Dynamické ukazovatele využívané v podnikateľskom zámere v roku 2018

25.1.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Statické ukazovatele poskytujú významnú informáciu o efektívnosti investície, ale ich nevýhodou je, že neobsahujú parametre vývoja časovej hodnoty peňazí (preto sú statické). Statické ukazovatele poskytujú významnú informáciu o ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Na čo si dávať pozor pri uzatváraní roka 2017 z daňového hľadiskaGarancia

24.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uzatváraní roka postupujeme na jednej strane podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov a na druhej strane účtovná jednotka sa musí zaoberať aj zákonom o dani z príjmov, nakoľko potrebujeme vyčísliť správny základ ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíGarancia

18.4.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a.s. Zakladatelia spoločnosti: 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadeníGarancia

2.1.2018, Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017Garancia

30.11.2017, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 5/2018 Z.z. novela vyhl. č. 289/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2018 v čiastke č. 3)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 36/2018 Z.z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (vyšlo dňa: 15.2.2018 v čiastke č. 20)
  • 39/2018 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo (vyšlo dňa: 21.2.2018 v čiastke č. 23)
  • 40/2018 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z.z. (vyšlo dňa: 21.2.2018 v čiastke č. 23)
  • 41/2018 Z.z. o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (vyšlo dňa: 21.2.2018 v čiastke č. 23)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

12.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

28.2.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

Ekonomika pre nefinančných manažérov

25.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch –SúvahaVýkaz ziskov a strátVýkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: