PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.2.2017
 1 USD1,06 EUR (+0,01)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,31 EUR (+0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Informácia k oceňovaniu príchovkov a prírastkov zvierat v podvojnom účtovníctve

27.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k oceňovaniu príchovkov a prírastkov zvierat v podvojnom účtovníctve od 1. 1. 2016“. Finančné riaditeľstvo Slovenskej ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Odstránenie nedostatkov daňového priznania v roku 2017

24.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov priniesla viacero zmien, medzi ktoré môžeme zaradiť aj zmenu v § 17 - „Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Použitie podielu zaplatenej dane v roku 2017

22.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe ustanovení § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov majú daňovníci možnosť poukázať časť zaplatenej dane z príjmov subjektom uverejnených v zozname prijímateľov, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.notar. ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia

20.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu k účtovaniu časového rozlíšenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane - Daňový poriadok po novom

17.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa zverejnila 9. 2. 2017 na svojej webovej stránke tlačovú správu „Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie“ Finančná správa zverejnila 9. 2. 2017 na svojej webovej stránke tlačovú správu „Daňový ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Predbežná informácia k návrhu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

15.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pripravovaný právny predpis: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predbežná informácia k pripravovanej novele Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Číslo ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

13.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať daňovník, ktorému táto povinnsť vyplynie z § 32 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Povinnosť dodávateľov - platiteľov DPH uvádzať v kontrolnom výkaze k DPH údaje z faktúr za stavebné práce, z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnení

10.2.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre platiteľov DPH platí od 1.1.2017 na základe novelizovaného ustanovenia § 78a ods. 2 písm. a) zákona o DPH povinnosť uviesť údaje z vyhotovených faktúr za tieto zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor žaloby veriteľa na odpor proti predaju podnikuGarancia

9.2.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd ......................... .............................................. .............................................. Žalobca Obchodné meno: .........................................................   ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o účtovníctve od 17. 6. 2016 a od 1. 1. 2017Archív

20.3.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. novembra 2015 bol v parlamente schválený zákon 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite (ďalej len „ZoA“), ktorý novelizoval aj zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zákon transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Definícia tovaru podľa zákona o DPH účinného od 1.1. 2013Archív

12.10.2013, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem tovar je zadefinovaný ako hmotný majetok (hnuteľné a nehnuteľné veci, elektrina, plyn, voda, teplo, chlad, bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely), pri ktorom dochádza k prevodu práva nakladať s daným hmotným majetkom ako vlastník. Táto ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníArchív

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016Archív

1.11.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) bol čiastočne novelizovaný zákonom č.130/2015 Z. z. už od 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia spomínanej novely však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Rozsah informácii vo ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

19.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

27.3.2017, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

7.4.2017, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: