PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.12.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 5.12.2016
 1 USD1,06 EUR (0)
 1 GBP0,84 EUR (0)
 1 PLN4,49 EUR (0)
 1 CZK27,06 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

Zámery zmien v zákone o DPH v roku 2017

5.12.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zámery novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v roku 2017 sa orientujú na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazuje potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty a ktoré je potrebné ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zrušenie registrácie FO pre DPH v roku 2016Garancia

4.12.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba (štvrťročný platiteľ DPH) chce pre nízky obrat požiadať o zrušenie DPH. K akému dátumu má požiadať o zrušenie registrácie, ak chce byť neplatiteľ DPH od 1. 12. 2016? Platiteľ DPH môže požiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 a 4 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Daňové povinnosti neplatiteľa DPH pri predaji nehnuteľnosti v roku 2016Garancia

2.12.2016, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť s ručením obmedzeným, neplatiteľ DPH, predáva pozemok a nehnuteľnosť (skladové priestory) kúpenú v decembri 2012, ktorú používala na podnikanie - prenájom. Kupujúcim je s.r.o., platiteľ DPH. Predajná cena nehnuteľnosti je 80 tis. eur. Aké povinnosti ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Tlačivo daňového priznania

2.12.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ust. § 15 ods. 4 daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Darovanie a DPH

2.12.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ dane má povinnosť priznať a odviesť daň z pridanej hodnoty aj v prípade, ak dodá tovar, resp. použije pre svoju osobnú spotrebu alebo pre spotrebu vlastných zamestnancov alebo dodá tovar iným osobám bezodplatne na iný účel ako na ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Oznámenie MFSR o novom vzore kontrolného výkazu k DPH od 1. 1. 2016

1.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 29. 11. 2016 vyhlásené OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 319/2016 Z. z.. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 29. 11. 2016 vyhlásené OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Uvádzanie dodania tovaru vrátane montáže do výkazov k DPH v roku 2016

1.12.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra za dodanie a montáž okien na nehnuteľnosti v Rakúsku pre slovenského odberateľa registrovaného v Rakúsku je vystavená s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa. Uvádza sa takéto dodanie do výkazov k DPH? Faktúra za dodanie a ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie úveru v roku 2016Garancia

30.11.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firme poskytla banka úver 40 000 eur. Na základný účet prišlo +40 000 eur, následne prišiel výpis nového účtu, kde je suma - 40 000. Zo základného účtu odchádza platba na úverový účet 1 000 eur./Splátka 1000 eur sa skladá 800 eur splátka úveru,100 eur úrok, 100 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016Garancia

30.11.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad aktuálne platných usmernení vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Medzi usmernenia v súčasnosti platné zaraďujeme : - Usmernenia k zatrieďovaniu vybraných potravín do zníženej sadzby DPH podľa prílohy č. 7 k zákonu o DPH účinnému ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Omylom uplatnený prenos daňovej povinnosti a následná oprava daňového režimu

30.11.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade dodania stavebných prác, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza ...
celý článok
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o účtovníctve od 17. 6. 2016 a od 1. 1. 2017Garancia

20.3.2016, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. novembra 2015 bol v parlamente schválený zákon 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite (ďalej len „ZoA“), ktorý novelizoval aj zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zákon transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

20.9.2016, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov od 31. 12. 2015Garancia

22.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 015 - Goodwill 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 021 - Stavby 022 - ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníArchív

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeGarancia

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií (vyšlo dňa: 7.11.2016 v čiastke č. 99)
  • 291/2016 Z.z. novela zák. č. 371/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2016 v čiastke č. 100)
  • 292/2016 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2016 v čiastke č. 100)
  • 297/2016 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. a č. 331/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 298/2016 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 299/2016 Z.z. novela zák. č. 129/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 309/2016 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 24.11.2016 v čiastke č. 106)
  • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

15.5.2015, Žilina
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

5.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: