PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Hodnotenie bonity podnikateľského subjektu

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.9.2017
 1 USD1,2 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,28 EUR (-0)
 1 CZK26,09 EUR (-0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zhodnotenie a prognóza vývoja firmy na základe reálnych ukazovateľov pomocou metód bodového hodnotenia - praktický príkladGarancia

28.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Účtovanie zásob v gastroprevádzkach v jednoduchom účtovníctve v roku 2017Garancia

24.8.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásoby sa v súlade s § 4 ods. 6 písm e) účtujú v jednoduchom účtovníctve ako za výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Medzi zásoby zaraďujeme ( § 9 ods. 7 Postupov účtovania v JÚ): materiál, vlastnú výrobu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Návrh zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018Garancia

23.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladaný návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhuje sa účinnosť novely zákona od 1. januára 2018. Znenie zákona o účtovníctve, ktoré bolo buď doplňované, alebo upravené, resp. upresňované   Nové znenie   § 2 ods. 11     ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Zhodnotenie vývoja ukazovateľov finančnej analýzy v čase - praktický príkladGarancia

23.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Registrácia pri dodaní služby do iného členského štátuGarancia

23.8.2017, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Kristína Kollárová, PhD. Podľa ustanovení § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie pôžičky v roku 2017Garancia

22.8.2017, Ing. Adriana Stanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámcovej účtovej osnove je viacero účtov, na ktorých sa účtuje o pôžičkách. Vhodný účet vyberáme v závislosti od doby, na ktorú je pôžička poskytnutá, od postavenia účtovnej jednotky (či vystupuje ako dlžník alebo veriteľ), od vzájomného ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej cenyGarancia

22.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY Podpísaný Ing. ....................... .................konateľ spoločnosti .................. ......., spol. s r.o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ............ ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Inventarizácia a inventúra majetku a záväzkov v roku 2017Garancia

21.8.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky je ustanovená v § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve"). Táto povinnosť sa týka všetkých účtovných jednotiek vymedzených v § 1 ZoÚ , a to nezávisle na ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Východiská definujúce význam controllinguGarancia

12.7.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Controlling má významnú pozíciu pri efektívnom riadení firmy. Poskytuje významné informácie pre operatívne riadenie finančných tokov, udržateľnú bilančnú štruktúru, z nej vyplývajúci vývoj nákladov a výnosov, ktorý zabezpečuje stabilitu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor akcie na meno v listinnej podobeArchív

20.4.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akcia na meno v listinnej podobe Emitent: (názov spoločnosti) So sídlom: ... IČO: ... Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: ... Vložka č.: ... Oddiel.:... X-tá emisia Akcia číslo: Menovitá hodnota akcie: ... EUR Akcionár: Meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíGarancia

18.4.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a.s. Zakladatelia spoločnosti: 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 169/2017 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 199/2017 Z.z. o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 200/2017 Z.z. o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 219/2017 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

13.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

12.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Riadenie cash flow a likvidity

19.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík... Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: