dnes je 15.5.2021

Input:

50/1976 Zb., Zákon Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení účinnom k 25.4.2020

Prístup do tejto časti majú iba predplatitelia, alebo tí, ktorí práve