dnes je 22.9.2021

Input:

Finančné výkazy podniku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.19 Finančné výkazy podniku

Mgr. Martin Vozár

PhD. Kamil Gróf

Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva firmy. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť podľa akých princípov sú tvorené, čo predstavujú jednotlivé položky a aké možné nástrahy skrývajú pre finančnú analýzu.

Prvá časť sa bude zameriavať na definovanie súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu cash-flow a ich vzájomného prepojenia a významu z účtovného ako aj analytického pohľadu.

Finančné výkazy sú výsledkom účtovnej závierky a tvoria ucelený tzv. tribilančný systém. Sú základnými informačnými zdrojmi pre finančné riadenie. Obsahujú súhrnné informácie o priebehu a úspešnosti hospodárskej činnosti a jej dopade na finančnú situáciu podniku. Navzájom spolu súvisia a zmeny v ktoromkoľvek z nich spätne ovplyvnia konkrétne údaje v