dnes je 22.1.2022

Input:

Finančné výkazy podniku

25.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.19 Finančné výkazy podniku

Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú tvorené, čo predstavujú jednotlivé položky a aké možné nástrahy skrývajú pre finančnú analýzu.

Prvá časť sa bude zameriavať na definovanie základných finančných výkazov zostavovaných v sústave podvojného účtovníctva, t. j. súvahy, výkazu ziskov a strát (niekedy nazývaného aj výsledovka), prehľadu peňažných tokov (t. j. výkazu cash-flow) a ich vzájomného prepojenia a významu z účtovného ako aj z analytického pohľadu.

Finančné výkazy sú výsledkom účtovnej závierky a tvoria ucelený tzv. tribilančný systém. Sú základnými informačnými zdrojmi pre finančné riadenie každého podniku. Obsahujú súhrnné