dnes je 22.1.2022

Input:

Judikatúra z oblasti bankových záruk

2.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23.2 Judikatúra z oblasti bankových záruk

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zo záväzku banky poskytnúť klientovi, ktorý je ručiteľ záväzku tretej osoby voči inej banke (veriteľa), peňažné prostriedky na splnenie jeho záväzku z ručenia, aj keď na jeho účte nebudú potrebné peňažné prostriedky, nevzniká banke ručiteľský záväzok a povinnosť splniť nesplatený dlh veriteľovi. Bez súhlasu klienta nie je banka oprávnená uskutočniť z jeho účtu inkaso na plnenie jeho ručiteľského záväzku v prospech veriteľa. (Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. 06. 2010, sp. zn. 1 Obdo V 64/2008)

Při všech významných odchylkách, jež plynou z ustanovení § 313 a násl. obch. zák. a jimiž se bankovní záruka odlišuje od institutu ručení upraveného především v obchodním zákoníku a v občanském zákoníku (ručitelem musí byt vždy jen banka, banka je povinná k výzvě