dnes je 22.1.2022

Input:

Nákladová analýza podniku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15.1 Nákladová analýza podniku

Ing. Ján Bolgáč Kamil Gróf

Pri každej podnikateľskej činnosti, ktorá je zameraná na dosahovanie zisku je nevyhnutné zabezpečenie takej úrovne tržieb, ktorá bude vyššia ako je výška nákladov podniku. Tržby a náklady pritom súvisia s podnikom produkovanými výkonmi, ktoré sú predmetom jeho podnikateľskej činnosti, a preto by mal každý podnik dobre poznať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými typmi nákladov a vzťah nákladov k objemu produkcie, ktorej umiestnenie na trhu vytvára pre podnik tržby.

Čím väčší je rozdiel medzi tržbami a nákladmi, tým vyšší dosahuje podnik hospodársky výsledok. Zvyšovanie hospodárskeho výsledku sa však často nedá dosahovať len zvyšovaním tržieb, ktorých výška závisí od objemu produkcie podniku a jednotkovej predajnej ceny produktu. Predajná cena jednotky produkcie často závisí od situácie na trhu, kde pôsobí aj konkurencia, a preto nie je pre