dnes je 22.1.2022

Input:

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.3 Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Nanovo je upravená aj paušálna úprava náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Podľa § 369c ObchZ pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vzniká veriteľovi aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Jej výška je upravená v § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. sumou 40 EUR jednorazovo za každú pohľadávku veriteľa, a to bez ohľadu na dĺžku omeškania dlžníka. V praxi táto úprava môže znamenať určité problémy, najmä v prípade veriteľov, ktorí vymáhajú hodnotou menšie pohľadávky.

Treba uviesť, že aj paušálna sadzba náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky sa podľa § 369c ObchZ započítava na nárok veriteľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním dlžníka.