dnes je 22.1.2022

Input:

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

10.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.3 Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Nanovo je upravená aj paušálna úprava náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Podľa § 369c ObchZ pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vzniká veriteľovi aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Jej výška je upravená v § 2 zákona č. 21/2013 Z. z. nariadenia vlády SR sumou 40,00 € jednorazovo za každú pohľadávku veriteľa, a to bez nehľadiac na dĺžku omeškania dlžníka. V praxi táto úprava môže znamenať určité problémy, najmä v prípade veriteľov, ktorí vymáhajú hodnotou menšie pohľadávky, napríklad pri omeškaní s platením faktúry za mobil, ale aj niektorých druhov tovaru nižšej hodnoty, ktoré sú samostatne fakturované.

Treba uviesť, že aj paušálna sadzba náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky sa podľa § 369c