dnes je 6.12.2021

Input:

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podniku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18 Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podniku

Ing. Štefan Majerník

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf

Úvod

Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok podnikových činností. Sú to jednak vnútorné súvislosti finančnej analýzy, ale nemenej dôležité sú i vonkajšie súvislosti finančnej analýzy. Prostredníctvom svojej finančnej situácie sa podnik prezentuje svojim partnerom na trhu, na základe čoho sa hodnotia a určujú podmienky pre podnikateľské vzťahy. Veď finančná situácia podniku poskytuje celkovú charakteristiku podniku, ktorá umožňuje zdravo financovať činnosti podniku, t.j. správne voliť zdroje financovania potrieb a získané zdroje umiestňovať do