dnes je 5.8.2021

Input:

Právna úprava daňového konania

21.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1 Právna úprava daňového konania

JUDr. Mária Malíková; JUDr. Ivan Syrový, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Jedným z nástrojov, pomocou ktorého je štát oprávnený od daňovníkov vymáhať dane, ktoré upravil osobitnými, hmotnoprávnymi zákonmi, je daňové konanie. Je potrebné poznamenať, že daňové konanie je širší pojem ako pojem vymáhanie daní. Daňové konanie predstavuje celý postup tak daňovníkov, ako i správcu dane od vzniku daňovej povinnosti až po jej, či už dobrovoľné zaplatenie, alebo vymáhanie a odvod do štátneho rozpočtu. Vymáhaním daní možno nazvať tú časť daňového konania, ktorá vzniká podaním daňového priznania a prípadného nezaplatenia priznanej alebo správcom dane určenej dane. Z tohto dôvodu právny poriadok upravuje inštitút daňového konania, ktoré neupravuje iba prípravné konanie a vyrubovacie konanie, ale zahŕňa i vymáhanie