dnes je 6.12.2021

Input:

Právna úprava kúpnej zmluvy

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1 Právna úprava kúpnej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Kúpna zmluva je v našom právnom poriadku základný zmluvný typ. Realizuje sa ňou výmena tovaru za peniaze. Kúpnou zmluvou vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Typickým znakom kúpnej zmluvy je práve jej odplatnosť, to ju odlišuje od iných zmluvných typov. Je dôležité poznamenať, že samotným uzatvorením kúpnej zmluvy nedochádza k prevodu vlastníckeho práva, hoci práve k tomuto uzatvorenie kúpnej zmluvy smeruje. K prevodu vlastníckeho práva dochádza neskôr, v závislosti od predmetu kúpnej zmluvy. Ak je predmetom kúpnej zmluvy nehnuteľnosť, k prevodu vlastníckeho práva dôjde až vkladom do katastra nehnuteľností. Ak je predmetom kúpnej zmluvy hnuteľná vec, vlastníctvo