dnes je 22.1.2022

Input:

Právna úprava pristúpenia k záväzku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3 Právna úprava pristúpenia k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Pristúpenie k záväzku upravuje ustanovenie § 533 a § 534 Občianskeho zákonníka. Účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že pristúpením k záväzku pristupuje k pôvodnému dlžníkovi nový – pristupujúci dlžník. Pre pristúpenie k záväzku je teda charakteristické, že do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom vstupuje na strane dlžníka nový dlžník, ktorý sa stáva spoločne a nerozdielne zaviazaným zo záväzku, ku ktorému pristúpil. Nie je vylúčené, aby k záväzku pristúpili viacerí nový dlžníci.

Záväzok, ku ktorému možno pristúpiť

Podmienkou účinného pristúpenia k záväzku je existencia platného záväzku dlžníka voči veriteľovi. Z ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka priamo vyplýva, že pristúpiť možno výlučne len k