dnes je 22.1.2022

Input:

Právna úprava pristúpenia k záväzku

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3 Právna úprava pristúpenia k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Pristúpenie k záväzku upravuje ustanovenie § 533 a § 534 OZ Občianskeho zákonníka. Účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že pristúpením k záväzku pristupuje k pôvodnému dlžníkovi nový – pristupujúci dlžník. Pre pristúpenie k záväzku je teda charakteristické, že do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom vstupuje na strane dlžníka nový dlžník, ktorý sa stáva spoločne a nerozdielne zaviazaným zo záväzku, ku ktorému pristúpil. Nie je vylúčené, aby k záväzku pristúpili viacerí nový dlžníci. Na pristúpenie osoby, ktorá sa bez súhlasu dlžníka zaviaže, že bude plniť jeho dlh voči veriteľovi sa nevyžaduje súhlas dlžníka. Môže ísť o prípad, že za dlžníka syna