dnes je 22.1.2022

Input:

Právna úprava zmenky

20.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1 Právna úprava zmenky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zmenky je predmetom zákona č. 191/1950 Zb. zákona zmenkového a šekového. Regulácia zmenky, resp. zmenkového práva ako takého je však dotvorená aj judikatúrou slovenských a českých súdov.

Znaky zmenky

Zmenka je dlhoročným a tradičným nástrojom finančného trhu. Zmenkou je osobitná listina, z ktorej majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie určitej peňažnej pohľadávky, a to vo výške uvedenej na listine označenej ako zmenka. Hlavné výhody zmenky treba vidieť najmä:

- v zjednodušenom a zrýchlenom súdnom vymáhaní zmenkového dlhu voči dlžníkovi, keďže zmenkový veriteľ nie je povinný v súdnom konaní preukazovať materiálny dôvod alebo kauzu vzniku pohľadávky veriteľa (abstraktnosť zmenky), ale postačuje mu predložiť platnú zmenku. Od decembra 2015 došlo k procesnej zmene pri podávaní návrhu