dnes je 18.10.2021

Input:

Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Zmluva o obchodnom zastúpení predstavuje obchodne záväzkový vzťah, ktorý sa uzaviera len medzi podnikateľskými subjektmi. Je upravený v § 652 a nasl. ObchZ. Označujeme ho aj preto ako relatívna obchodne záväzkový vzťah podľa § 261 ods. 1 a 2 ObchZ.

Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu uzatvoreniu určitého druhu zmlúv (ďalej len „obchody”) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu podľa § 652 ObchZ.

Podstatné časti zmluvy

Charakteristickým znakom tejto zmluvy je dlhodobá spolupráca medzi obchodným zástupcom a zastúpeným, ktorá smeruje k zlepšeniu najmä odbytových podmienok. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že obchodný zástupca svoju