dnes je 18.10.2021

Input:

Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Zmluva o obchodnom zastúpení predstavuje obchodne záväzkový vzťah, ktorý sa uzaviera len medzi podnikateľskými subjektmi. Je upravený v § 652 a nasl. ObZ. Označujeme ho aj preto ako relatívny obchodne záväzkový vzťah podľa § 261 ods. 1 a 2 ObZ.

Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ s oprávnením na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy a predstavuje jeho záväzok pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu uzatvoreniu určitého druhu zmlúv (ďalej len „obchody”) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu podľa § 652 ObZ.

Podstatné časti zmluvy

Charakteristickým znakom tejto zmluvy je dlhodobá spolupráca medzi obchodným