dnes je 6.12.2021

Input:

Právna úprava zmluvy o pôžičke

4.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1 Právna úprava zmluvy o pôžičke

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Zmluva o pôžičke je dvojstranný alebo viacstranný právny vzťah, ktorý vzniká medzi veriteľom a dlžníkom pri prenechaní druhovo určených vecí. Upravená je v Občianskom zákonníku.

Touto zmluvou jedna strana (veriteľ) prenecháva druhej strane (dlžníkovi) veci určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť veci rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby. Na základe tejto zmluvy sa dlžník zaväzuje po uplynutí dohodnutej lehoty vrátiť druhovo rovnaké veci.

Občiansky zákonník rozlišuje dva druhy pôžičiek: peňažné pôžičky a nepeňažné pôžičky. Poskytovanie peňažných pôžičiek je spravidla spojené s platením úrokov.

Zmluvu o pôžičke je potrebné odlíšiť najmä od zmluvy o úvere, ktorá je upravená v ObZ a má povahu tzv. absolútneho obchodu (t. j, vzťahujú sa ňu ustanovenia ObZ bez ohľadu na to, či sú zmluvnými