dnes je 15.8.2020

Input:

Relácie medzi položkami finančnej súvahy

22.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1 Relácie medzi položkami finančnej súvahy

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

Podľa zlatého pravidla financovania treba zachovať súlad medzi životnosťou majetku a splatnosťou zdrojov, ktoré majetok financujú. Dlhodobý majetok podniku by mal byť financovaný dlhodobými zdrojmi rozhodujúci podiel krátkodobého majetku by mal byť financovaný krátkodobými zdrojmi. Východiskom analýzy zlatého bilančného pravidla je finančná súvaha, ktorá člení majetok a zdroje jeho krytia členia podľa životnosti na dlhodobé a krátkodobé. Táto schéma znázorňuje možné relácie medzi jednotlivými položkami finančnej súvahy:

Suma majetku na strane aktív finančnej súvahy sa má rovnať sume zdrojov financovania na strane pasív. Z relácie, ktorú uvádza vyššie uvedená schéma, vyplýva, že absolútna hodnota