dnes je 22.1.2022

Input:

Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)

Ing. Ján Bolgáč; Ing. Katarína Fedorková

Aktivita – charakterizuje vzťah výkonov hospodárskeho subjektu (firmy) k jeho zdrojom, alebovypovedá o výkonnosti firmy.

Ukazovatele aktivity umožňujú sledovaťrelatívnu viazanosťzdrojov v rôznych formách aktív.Vyjadrujú, kvantifikujú a teda aj analyzujú, ako firma účinne využíva svoj majetok. Pomocou ukazovateľov aktivity (riadenia aktív) sa meria podiel skúmanej zložky majetku (aktív) na výsledku hospodárenia, t.j. s akou efektívnosťou firma využíva majetok vložený do podnikania, t.j . ako firma riadi svoje aktíva.

Ukazovatele aktivity sú kombinované ukazovatele, ktoré zohľadňujú údaje súčasne z výkazu Výkazziskov a strát Uč POD 2-01 (jednotlivé riadky sú v ďalšom texte kódované dvojcifernýmičíslamivyjadrujúcimi jednotlivé riadky) aj z výkazu Súvaha UčPOD 1-01 (jednotlivé riadky sú v ďalšom