dnes je 22.1.2022

Input:

Ukazovatele produktivity práce

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Ukazovatele produktivity práce

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková

Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri podnikaní firmy. Cieľom analýzy práce je stanoviť ako sa využíva pracovný potenciál vo firme aj prostredníctvom ukazovateľov produktivity práce.

Produktivita práce – je ekonomická miera využívania pracovného potenciálu firmy, t.j. pomer objemu produkcie k vynaloženej živej práci.

Produktivita práce je jedným z najvýznamnejších faktorov efektívnosti firmy a zároveň rozhodujúcim faktorom jej konkurenčnej schopnosti. Vyjadruje, ako účinne bol výrobok vyrobený alebo s akou mierou efektívnosti boli služby realizované. Produktivita práce vyjadruje efekt, ktorý priniesol pracovník za zvolenú