dnes je 22.1.2022

Input:

Ukazovatele rentability

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Ukazovatele rentability

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková

Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. hodnotenie ekonomickej efektívnosti firmy (hodnotenie vzťahov medzi výstupmi a vstupmi do hospodárskeho procesu), umožňujú ukazovatele ziskovosti (rentability).

Rentabilita – je ekonomická miera čistého dôchodku (zisku) firmy, t.j. podiel zisku k nákladom použitým na dosiahnutie tohto zisku.

Ukazovatele efektívnosti merajú ekonomickú ziskovosť práce firmy z pohľadu vlastníka. Sú to relatívne ukazovatele, v ktorých čitateli je zisk. Zisk môžeme brať ako výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý reprezentuje hrubú rentabilitu (tiež výnosnosť), alebo ako výsledok hospodárenia po zdanení, ktorý