dnes je 22.1.2022

Input:

Vertikálna a horizontálna analýza súvahy na strane aktív - komplexný príklad

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.3 Vertikálna a horizontálna analýza súvahy na strane aktív – komplexný príklad

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tabuľka 1 obsahuje výsledky vertikálnej a horizontálnej analýzy strany aktív súvahy výrobného podniku na roky 2015 – 2017. Právnou formou objektu skúmania je akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou nealkoholických nápojov. Analyzovaná veľká účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva a zostavujú svoju riadnu individuálnu účtovnú závierku pre malé a veľké účtovné jednotky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (podľa slovenských účtovných predpisov).

Vertikálna analýza (% podiel časti na celku) je uskutočnená spôsobom 1 (pozri príspevok autora o vertikálnej analýze súvahy) Horizontálnu analýzu (analýzu vývoja