dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o splátkach dlhu

5.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.5 Vzor dohody o splátkach dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť dokument


DOHODA O SPLÁTKACH DLHU

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...............................................................................

Bydlisko: ...............................................................................................

Dátum narodenia: ..................................................................................

Rodné číslo: ...........................................................................................

Číslo OP: ...............................................................................................

Číslo účtu: IBAN SK .......................................... v peňažnom ústave