dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o započítaní

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.3 Vzor dohody o započítaní

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Dohoda o započítaní

uzatvorená v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 1“)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 2“)

I.

Pohľadávky

Účastníci tejto Dohody o započítaní (ďalej len „Dohoda“) majú tieto vzájomné splatné pohľadávky (ďalej len „Pohľadávky“):

  • pohľadávka Účastníka č. 1