dnes je 6.12.2021

Input:

Vzor dohody o započítaní

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.3 Vzor dohody o započítaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o započítaní

uzatvorená v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 1”)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 2”)

I.

Pohľadávky

Účastníci tejto Dohody o započítaní (ďalej len „Dohoda”) majú tieto vzájomné