dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor stanov akciovej spoločnosti, ktorá emitovala zaknihované akcie na meno s obmedzením prevoditeľnosti akcií

20.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1.4 Vzor stanov akciovej spoločnosti, ktorá emitovala zaknihované akcie na meno s obmedzením prevoditeľnosti akcií

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Časť 1.

Úvodné ustanovenia

I.

Obchodné meno

Obchodné meno akciovej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) znie: HEPS, a. s.

II.

Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je adresa: Sedmikráskova 87, 800 00 Bratislava

III.

Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

IV.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- Pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva.

- Demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy.

- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti.

- Spracovanie údajov.

- Upratovacie práce.

- Baliace činnosti.

- Kancelárske a