dnes je 14.6.2021

Input:

Vzor všeobecného plnomocenstva na daňové konanie

2.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.1 Vzor všeobecného plnomocenstva na daňové konanie

JUDr. Mária Malíková; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

PLNOMOCENSTVO

Zastupovaná osoba:
Meno, priezvisko, titul: ...............................................
Dátum narodenia: .......................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................

Zástupca:
Meno, priezvisko, titul: ...............................................
Dátum narodenia: .......................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Číslo občianskeho preukazu: .......................................

Zastupovaná osoba podľa § 9 ods. 3 zákona číslo 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok ) v znení neskorších predpisov týmto udeľuje všeobecnú plnú moc zástupcovi:

na zastupovanie v daňovom konaní vedenom správcom dane