dnes je 14.6.2021

Input:

Vzor všeobecného plnomocenstva na daňové konanie

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.1 Vzor všeobecného plnomocenstva na daňové konanie

JUDr. Mária Malíková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


PLNOMOCENSTVO

Zastupovaná osoba (splnomocniteľ):
Meno, priezvisko, titul: .................................................
Dátum narodenia: .......................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................

Zástupca (splnomocnenec):
Meno, priezvisko, titul: .................................................
Dátum narodenia: ........................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Číslo občianskeho preukazu: .........................................

Zastupovaná osoba podľa § 9 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ) v znení neskorších predpisov týmto udeľuje všeobecnú plnú moc zástupcovi:

na