dnes je 14.6.2021

Input:

Vzor všeobecného plnomocenstva na daňové konanie

21.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.1 Vzor všeobecného plnomocenstva na daňové konanie

JUDr. Mária Malíková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


PLNOMOCENSTVO

Zastupovaná osoba (splnomocniteľ):
Meno, priezvisko, titul: ................................................
Dátum narodenia: .......................................................
Rodné číslo: ...............................................................

Číslo občianskeho preukazu .........................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Zástupca (splnomocnenec):
Meno, priezvisko, titul: .................................................
Dátum narodenia: ........................................................ Trvalé bydlisko: ...........................................................
Číslo občianskeho preukazu: .........................................

Zastupovaná osoba podľa § 9 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v