dnes je 22.1.2022

Input:

Vzor výzvy na zaplatenie faktúry

24.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 Vzor výzvy na zaplatenie faktúry

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Veriteľ:

Obchodné meno: ....................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK24........v peňažnom ústave ....................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................
Konajúci prostredníctvom: štatutárneho orgánu x