dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1.1 Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a.s.

Zakladatelia spoločnosti:

1. Meno a priezvisko, nar. ............., r.č. ............. trvale bytom ................, PSČ ..................

2. Meno a priezvisko, nar. ................., r.č. .............. trvale bytom ................, PSČ ................

3. Názov spoločnosti, so sídlom ................................... IČO: ....................................................................................................... ..................., zapísaná v obchodnom registri OS