dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

17.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1.1 Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a. s.

Zakladatelia spoločnosti:

1. Meno a priezvisko, nar. ............., r. č. ............., trvale bytom ................, PSČ .................. .

2. Meno a priezvisko, nar. ................., r. č. .............. trvale bytom ................, PSČ ................ .

3. Názov spoločnosti, so sídlom ................................... IČO: ....................................................................................................... ..................., zapísaná v obchodnom registri OS