dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy na finančný lízing

4.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1 Vzor zmluvy na finančný lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA NA FINANČNÝ LÍZING

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: .....................................................................................
Sídlo: .......................................................................................................
Zastúpený: ...............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK....................................................................
IČO: .........................................................................................................
DIČ: .........................................................................................................
IČ DPH: