dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy na operatívny lízing

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.2 Vzor zmluvy na operatívny lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva na operatívny lízing

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ......................................

Sídlo: ........................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: ..........................................................

IČ DPH: ....................................................

Bankové spojenie, číslo účtu: IBAN SK......................................

Osoba oprávnená konať v mene: ...................................................

a

Nájomca:

Obchodné meno: ......................................

Sídlo: ........................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: