dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy na spätný lízing

6.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.3 Vzor zmluvy na spätný lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva na spätný lízing

uzavretá podľa § 262 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Účastník I.:

.................................... obchodné meno
.................................... sídlo
.................................... IČO
..................................... DIČ
IBAN SK.................................... bankové spojenie, číslo účtu
..................................... osoba oprávnená konať v mene účastníka

a

Účastník II.:

.................................... obchodné meno
.................................... sídlo
.................................... IČO
bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK....................................
..................................... osoba oprávnená konať v mene účastníka zapísaný v obchodnom registri