dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

27.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1 Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

uzavretá podľa § 489 ObchZ 
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: ...............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK23 ........................... v peňažnom ústave.............
IČO: ........................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
IČ DPH................................. (alt. nie je platiteľom DPH)

Zapísaný v obchodnom registri