dnes je 21.5.2022

Input:

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

31.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1 Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

uzavretá podľa § 489 ObchZ 
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: ....................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: ..............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK................................... v peňažnom ústave .............................
IČO: ........................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
IČ DPH: ................................. (alt. nie je platiteľom DPH)

Zapísaný v