dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

2.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.1 Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)
medzi zmluvnými stranami

Zastúpený: