dnes je 22.1.2022

Input:

Základné metódy analýzy súvahy II: vertikálna analýza súvahy

19.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.2 Základné metódy analýzy súvahy II: vertikálna analýza súvahy

Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

Vertikálna analýza súvahy je založená na výpočte percentuálneho podielu jednotlivých ukazovateľov (položiek) na zvolenej základni. Pri nej ide o poznanie podielu časti na celku. Predmetom analýzy je štruktúra majetku a zdrojov financovania majetku.

Táto metóda má niekoľko výhod:

- zvyšuje porovnateľnosť údajov podniku s inými podnikmi, t. j. eliminuje veľkosť podniku,

- eliminuje vplyv inflácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje absolútne údaje, ale na štruktúru (na relatívne údaje) nemá žiadny vplyv,

- umožňuje hodnotiť adekvátnosť či neadekvátnosť štruktúry majetku a zdrojov