dnes je 22.1.2022

Najnovšie

Judikatúra z oblasti bankových zárukGarancia

20.12.2021, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Zo záväzku banky poskytnúť klientovi, ktorý je ručiteľ záväzku tretej osoby voči inej banke (veriteľa), peňažné prostriedky na splnenie jeho záväzku z ručenia, aj keď na jeho účte nebudú potrebné peňažné prostriedky ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: AnaFin

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávkyGarancia

16.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Nanovo je upravená aj paušálna úprava náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Podľa  § 369c ObchZ  pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vzniká veriteľovi aj  právo na paušálnu náhradu  nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava zmenkyGarancia

15.12.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Právna úprava zmenky je predmetom zákona č. 191/1950 Zb. zákona zmenkového a šekového. Regulácia zmenky, resp. zmenkového práva ako takého je však dotvorená aj judikatúrou slovenských a českých súdov. Znaky zmenky Zmenka ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava pristúpenia k záväzkuGarancia

26.11.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pristúpenie k záväzku upravuje ustanovenie  § 533 a § 534 OZ Občianskeho zákonníka. Účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že pristúpením k záväzku pristupuje k pôvodnému dlžníkovi nový ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými slovami, ide o v peniazoch vyjadrenú účelnú ...

Prístupné pre: AnaFin

Finančné výkazy podnikuArchív

25.2.2019, Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú tvorené, čo predstavujú jednotlivé položky ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. hodnotenie ekonomickej efektívnosti firmy ( ...

Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele produktivity práceArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri podnikaní firmy. Cieľom analýzy práce je stanoviť ...

Prístupné pre: AnaFin

Nákladová analýza podnikuArchív

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč Kamil Gróf, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri každej podnikateľskej činnosti, ktorá je zameraná na dosahovanie zisku je nevyhnutné zabezpečenie takej úrovne tržieb, ktorá bude vyššia ako je výška nákladov podniku. Tržby a náklady pritom súvisia s podnikom produkovanými výkonmi, ktoré sú predmetom jeho podnikateľskej ...

Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.1.2022
1 EUR1,13 USD (-0)
1 EUR0,83 GBP (+0,01)
1 EUR4,52 PLN (-0)
1 EUR24,26 CZK (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV