dnes je 28.1.2020
Najnovšie

Judikatúra o podmienkach v zmluváchGarancia

27.1.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

„Podmínka je vedlejším ustanovením v právním úkonu, kterým se účinnost právního úkonu, t. j. skutečný vznik, změna či zánik subjektivních občanských práv a povinností, činí závislým na skutečnosti, která je ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava podmienok v zmluváchGarancia

24.1.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

OZ umožňuje viazať vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti na splnenie podmienky (ust.  § 36 ods. 1   OZ ). Základným predpokladom však je, aby išlo o podmienku možnú, splniteľnú, nakoľko z ust.  § 36 ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Výpočet efektívnosti zmiešaného financovania projektuGarancia

23.1.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiel medzi hodnotou ČPTz a hodnotou ČPTvk (hodnota čistého peňažného toku firmy v prípade financovania projektu len z vlastných zdrojov) vyjadruje nominálnu hodnotu tzv. (v ekonomickej terminológii uplatňovaného) úrokového daňového ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Právna úprava zmluvy o výpožičkeGarancia

22.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o výpožičke sa nachádza v Občianskom zákonníku v ustanoveniach  § 659 až 662 . Zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec, aby ju dočasne, po určenú dobu, bezplatne ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)Garancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Ing. Katarína Fedorková Aktivita - charakterizuje vzťah výkonov hospodárskeho subjektu (firmy) k jeho zdrojom, alebo vypovedá o výkonnosti firmy. Ukazovatele aktivity umožňujú sledovať relatívnu viazanosť zdrojov v rôznych formách aktív. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele produktivity práceGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Štefan Majerník, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf Úvod Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

20.2.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Vymedzíme a vysvetlíme pojmy, vytýčime cieľ (Cashflow) a zostavíme plán ako ho dosiahnuť (zostavenie), prepojíme cashflow s finančným riadením podniku a využijeme ho pri finančnej analýze...Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

5.10.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Svinčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
Darček k Vášmu predplatnému
Analýza determinujúcich činiteľov ukazovateľa RONA
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2020 - daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.1.2020
1 EUR1,1 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,27 PLN (+0,02)
1 EUR25,23 CZK (+0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV