dnes je 21.5.2022

Najnovšie

Vzor zmluvy o sprostredkovaníGarancia

13.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Stiahnuť dokument ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ uzavretá podľa  § 642 a nasl. ObchZ  Obchodného zákonníka    medzi Záujemca: Obchodné meno: .................................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy na spätný lízingGarancia

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Stiahnuť vzor Zmluva na spätný lízing uzavretá podľa  § 262 a nasl. ObchZ  Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: Účastník I.: .................................... obchodné meno   .................................... sídlo   ........... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy na operatívny lízingGarancia

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva na operatívny lízing uzavretá podľa  § 269 ods. 2 ObchZ  Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ: Obchodné meno: ...................................... Sídlo: ........................................................ IČO: ......... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy na finančný lízingGarancia

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA NA FINANČNÝ LÍZING uzavretá podľa  § 269 ods. 2 ObchZ  Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: .....................................................................................   Sídlo: ............................ ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava lízingovej zmluvyGarancia

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Lízingová zmluva nie je v Obchodnom zákonníku samostatne upravená. Môže sa uzatvárať ako nepomenovaná zmluva podľa  § 269 ods. 2 ObchZ . V takomto prípade všetky náležitosti zmluvy upravujú zmluvné strany samostatne na základe vzájomnej dohody. Lízing sa môže uzavrieť na ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

31.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI uzavretá podľa  § 489 ObchZ     medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ....................................................................................   Sídlo: .................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

23.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE ODBORNÉHO POSUDKU uzavretá podľa  § 536 a nasl. ObchZ  Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: .......................................................................................    Sídlo: ...

Prístupné pre: AnaFin

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

22.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa  § 536 a nasl. ObchZ  Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: ...................................................................................... Sídlo: .................................... ...

Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.5.2022
1 EUR1,05 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,64 PLN (-0)
1 EUR24,7 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV