PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček k Vášmu predplatnému
Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 16.8.2019
1 EUR1,12 USD (-0)
1 EUR0,92 GBP (-0)
1 EUR4,39 PLN (+0,02)
1 EUR25,88 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Misia Medzinárodného menového fondu ocenila ekonomický úspech SlovenskaGarancia

13.8.2019, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Misia Medzinárodného menového fondu navštívila v dňoch 6.až 16. mája 2019 Slovensko a stretla sa so zástupcami vlády, NBS, súkromného ako aj tretieho sektora. V záverečnom stanovisku MMF ocenilo úspešný hospodársky model Slovenska a vysokú úroveň integrácie do ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

12.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1 Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie”) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Právna úprava kúpnej zmluvyGarancia

9.8.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Kúpna zmluva je v našom právnom poriadku základný zmluvný typ. Realizuje sa ňou výmena tovaru za peniaze. Kúpnou zmluvou vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor odstúpenia od zmluvyGarancia

6.8.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ...................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Spomalenie eurozóny ubralo plyn aj SlovenskuGarancia

6.8.2019, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 zvoľní na 3,5 %. Za spomalením ekonomiky stojí najmä vývoj v eurozóne. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR. Analytici predpokladajú, že negatívny vplyv externého prostredia sa prenesie ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o postúpení pohľadávkyGarancia

5.8.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o budúcej zmluve zatvorená v zmysle  § 50a Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Budúci postupca: Obchodné meno:............................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Judikatúra z oblasti bankových zárukGarancia

2.8.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Zo záväzku banky poskytnúť klientovi, ktorý je ručiteľ záväzku tretej osoby voči inej banke (veriteľa), peňažné prostriedky na splnenie jeho záväzku z ručenia, aj keď na jeho účte nebudú potrebné ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava bankovej zárukyGarancia

1.8.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Črty bankovej záruky Banková záruka je dôležitým samostatným zabezpečovacím inštitútom, o ktorej sa hovorí, že je „zárukou na prvú výzvu a bez námietok”. Charakteristickými črtami inštitútu bankovej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov PO a FO typ B za rok 2019Garancia

30.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadomGarancia

24.7.2019, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Fitch Ratings naďalej pozitívne hodnotí silný hospodársky rast Slovenska, a to najmä vďaka prílevu zahraničných investícii v automobilovom priemysle, vysokej súkromnej spotrebe a stabilnému makroekonomickému a politickému prostrediu. Silný hospodársky rast ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Finančné výkazy podnikuGarancia

25.2.2019, Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky v rámci financovania svojej podnikateľskej činnosti získavajú finančné zdroje aj z externých zdrojov vo forme úverov a pôžičiek. Zároveň v prípade, že disponujú dostatočným množstvom voľných finančných prostriedkov, sú aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Štefan Majerník, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf Úvod Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie dane z poistenia v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. júna 2018 zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia”). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 211/2019 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 226/2019 Z.z. novela zák. č. 600/2003 Z. z. a č. 601/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ekonómia pre manažérov a riaditeľov - ako sa správne zorientovať v ekonomických ukazovateľoch, účtovnej závierke, daniach a DPH

28.11.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA
Seminár je určený primárne podnikateľom, manažérom a štatutárom firiem, aby sa zorientovali v základných ekonomických pojmoch, porozumeli základom účtovníctva s cieľom orientovať sa v účtovných výkazoch, ekonomických ukazovateľoch a pochopili fungovanie daní, najmä DPH... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

2.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Sivčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: