dnes je 17.2.2020
Najnovšie

Model pre výpočet ekonomického zisku firmyGarancia

13.2.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie výkonnosti firmy je významnou súčasťou komplexného hodnotenia jej ekonomickej pozície. Úroveň výkonnosti je v podstate výsledkom všetkých procesov a finančných tokov, ktoré zabezpečujú reprodukciu prevádzkového cyklu. Ovplyvňuje ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zlúčenie dcérskej účtovnej jednotky s materskou účtovnou jednotkou z pohľadu účtovníctva v roku 2020Garancia

10.2.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť A vlastní v spoločnosti B 85 % podiel. Spoločnosť B sa zlúči so spoločnosťou A. Na účely zaúčtovania aktív a pasív u nástupníckej spoločnosti A sa použije účet 395, ktorý bude mať po zaúčtovaní nulový zostatok. Preberie sa majetok ...

Prístupné pre: AnaFin

Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty firmyGarancia

6.2.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri hodnotení výkonnosti podniku sa používajú rôzne ukazovatele a finančné schémy. Ukazovatele charakterizujúce rentabilitu, ukazovatele aktivity, ukazovatele solventnosti, ukazovatele miery finančnej závislosti, parametre ovplyvňujúce bod ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Vzor pracovného poriadkuGarancia

30.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Judikatúra o podmienkach v zmluváchGarancia

27.1.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

„Podmínka je vedlejším ustanovením v právním úkonu, kterým se účinnost právního úkonu, t. j. skutečný vznik, změna či zánik subjektivních občanských práv a povinností, činí závislým na skutečnosti, která je ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)Garancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Ing. Katarína Fedorková Aktivita - charakterizuje vzťah výkonov hospodárskeho subjektu (firmy) k jeho zdrojom, alebo vypovedá o výkonnosti firmy. Ukazovatele aktivity umožňujú sledovať relatívnu viazanosť zdrojov v rôznych formách aktív. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele produktivity práceGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Štefan Majerník, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf Úvod Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

20.2.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Andrišin
Vymedzíme a vysvetlíme pojmy, vytýčime cieľ (Cashflow) a zostavíme plán ako ho dosiahnuť (zostavenie), prepojíme cashflow s finančným riadením podniku a využijeme ho pri finančnej analýze...Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

5.10.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Svinčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
Darček k Vášmu predplatnému
Metódy výpočtu zisku firmy
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.2.2020
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,83 GBP (-0)
1 EUR4,25 PLN (-0)
1 EUR24,84 CZK (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV