dnes je 21.11.2019
Najnovšie

Vývoj zisku podľa kalkulácie úplných nákladov

15.11.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Východiskové údaje sú totožné s údajmi spracovanými v kalkulácii úplných a kalkulácii neúplných nákladov. Tento prístup v podstate zvyšuje komplexnosť analýzy vplyvu zásob na ziskovosť aktív. Firme tiež umožňuje podklady pre rozhodnutie, ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Predpoklady rozdelenia obchodného podielu Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenímGarancia

13.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Definícia obchodného podielu Obchodný podiel je súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník  majetkovo i nemajetkovo  zúčastňuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozsah účasti spoločníka v spoločnosti s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Výpočet zisku podľa kalkulácie neúplných nákladov

8.11.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre firmu poskytuje významnú informáciu o rentabilite aktív aj konštrukcia výpočtu hospodárskeho výsledku na základe neúplných nákladov. Porovnanie hodnoty bilančného zisku, zisku vypočítaného na základe úplných a na základe neúplných ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Metódy výpočtu zisku firmyGarancia

25.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firmy pri riadení finančných tokov a hodnotení rentability prevádzkového cyklu uplatňujú rôzne metódy výpočtu hospodárskeho výsledku. Tieto metódy sú v rozhodujúcej miere zamerané na vývoj prevádzkového zisku. Význam uplatňovania týchto ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Riadenie obrátkovosti zásob firmyGarancia

18.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýzu riadenia zásob firmy je vhodné doplniť o vývoj ich obrátkovosti. Je v podstate recipročným ukazovateľom k dobe obratu zásob (DOZ). Obrátkovosť zásob je vyjadrená všeobecne používaným vzťahom tržby / zásoby. Podobne, ako pri analýze ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Analýza riadenia doby obratu zásob firmyGarancia

11.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýzu finančnej udržateľnosti bilančnej hodnoty zásob a schopnosti ich financovania z vlastných zdrojov je vhodné doplniť o vývoj ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu ozdraví krátkodobých finančných tokov firmy. Rast podielu zásob ( ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Základné prístupy k riadeniu zásob firmyGarancia

4.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zásob nefinančnej korporácie, ich bilančná hodnota, štruktúra a parametre obrátkovosti vo významnej miere ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Optimalizácia zásob je pomerne zložitý proces, ktorý musí zohľadňovať udržateľnosť ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Účtovanie tržieb evidovaných pokladnicou e-kasa v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2019Garancia

26.9.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie je upravené zákonom č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupmi účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (opatrenie MF SR č. 23 586/2002-92 v znení neskorších predpisov). Inkaso ...

Prístupné pre: AnaFin

Účtovanie zabezpečovacej zmenky u dlžníka v roku 2019Garancia

26.9.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

My, ako vystaviteľ zmenky, sme uzatvorili dohodu o vydaní a vyplnení zmenky, kde sa v bode vyplňovacie právo uvádza, že prijímateľ zmenky je oprávnený vyplniť zmenku, ak nebude riadne a včas splnený zmluvný záväzok vystaviteľa zmenky ...

Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Štefan Majerník, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník Kamil Gróf Úvod Finančná situácia podniku systematicky a komplexne odráža kvalitu podnikových aktivít, jeho ekonomickú úroveň a je preto dobrým východiskom a prostriedkom diagnostikácie silných a slabých stránok ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)Garancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Ing. Katarína Fedorková Aktivita - charakterizuje vzťah výkonov hospodárskeho subjektu (firmy) k jeho zdrojom, alebo vypovedá o výkonnosti firmy. Ukazovatele aktivity umožňujú sledovať relatívnu viazanosť zdrojov v rôznych formách aktív. ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin

Účtovanie dane z poistenia v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. júna 2018 zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia”). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, ...

Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Ekonómia pre manažérov a riaditeľov - ako sa správne zorientovať v ekonomických ukazovateľoch, účtovnej závierke, daniach a DPH

28.11.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA
Seminár je určený primárne podnikateľom, manažérom a štatutárom firiem, aby sa zorientovali v základných ekonomických pojmoch, porozumeli základom účtovníctva s cieľom orientovať sa v účtovných výkazoch, ekonomických ukazovateľoch a pochopili fungovanie daní, najmä DPH... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

3.12.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Sivčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
Darček k Vášmu predplatnému
Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.11.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,57 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV