PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Krátkodobé finančné plánovanie pomocou metódy percentuálneho podielu na tržbách v roku 2019

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 15.2.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,34 EUR (+0,01)
 1 CZK25,79 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Vzor bianko zmenkyGarancia

16.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor bianko zmenky V .........................., dňa: ...................... Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Údaj o splatnosti: ...................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmenkyGarancia

13.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zmenky je predmetom zákona č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového. Regulácia zmenky, resp. zmenkového práva ako takého je však dotvorená aj judikatúrou slovenských a českých súdov. ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenkeGarancia

13.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke uzatvorená podľa  § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka a § 10 zákona č. 191/1950 Zb.  Zmenkového a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor vlastnej zmenky nie na radGarancia

12.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor vlastnej zmenky nie na rad Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Za túto zmenku zaplatím nie na rad Údaj splatnosti (mesiac slovom) Meno a priezvisko: ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmenky s avalom (ručením)Garancia

11.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmenky s avalom (ručením) Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Údaj splatnosti (mesiac slovom) Za túto vlastnú zmenku zaplatím (komu) zmenkovému ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor cudzej zmenkyGarancia

8.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor cudzej zmenky Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Údaj splatnosti (mesiac slovom) Za túto zmenku zaplaťte (komu) zmenkovému veriteľovi Meno a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávkyGarancia

6.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nanovo je upravená aj paušálna úprava náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Podľa  § 369c ObchZ pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vzniká veriteľovi aj  právo na paušálnu náhradu  nákladov spojených s  ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor vlastnej zmenkyGarancia

6.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor vlastnej zmenky Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Údaj splatnosti (mesiac slovom) Za túto zmenku zaplatím (komu = zmenkovému veriteľovi) Meno a ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Charakteristika finančnej leverage firmy v roku 2019Garancia

6.2.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zvýšenie komplexnosti analýzy ekonomickej pozície firmy je dôležité aj hodnotenie vývoja úrovne jej finančnej zaťaženosti. Ide omieru financovania reprodukcie prevádzkového cyklu cudzími zdrojmi. Má veľmi úzku väzbu na prevádzkovú ...
viac
Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Právna úprava zmluvnej pokutyGarancia

4.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmluvná pokuta patrí medzi zabezpečovacie prostriedky používané v obchodnom aj občianskom práve. Predstavuje sankčný prostriedok používaný pri neplnení záväzkov v obchodných vzťahoch, ale aj pri zabezpečení plnenia záväzkov v ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Podiely na zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným v príkladoch z pohľadu zákona o dani z príjmovArchív

9.2.2018, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválením zákona č. 341/2016 Z. z. , ktorý novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej iba ZDP ) nastali zmeny v zdaňovaní podielov na zisku (dividend). S účinnosťou od 1. januára 2017 sa doplnilo do § 3 ods. 1 ZDP ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie energií v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

13.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
S prevádzkou nehnuteľnosti, so zabezpečovaním výrobného procesu vzniká potreba vstupných faktorov, ktorými sa zabezpečí efektívne využívanie týchto prostriedkov. Medzi takéto energetické vstupné faktory patrí dodávka elektrickej energie, plynu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné jednotky v rámci financovania svojej podnikateľskej činnosti získavajú finančné zdroje aj z externých zdrojov vo forme úverov a pôžičiek. Zároveň v prípade, že disponujú dostatočným množstvom voľných finančných prostriedkov, sú aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 6/2019 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 7/2019 Z.z. novela op. č. 337/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

3.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

13.6.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Sivčáková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: