dnes je 3.7.2020

Najnovšie

Po predchádzajúcom poklese prišiel v máji opäť rast nových úverov

3.7.2020, Zdroj: SITA

Banky uzatvorili v máji nové zmluvy na úvery poskytnuté domácnostiam v objeme 779,8 mil. eur. Oproti aprílu je to mierny nárast o 4,7 %. Išlo pritom o prvý medzimesačný nárast od začiatku tohto roka, kedy začali objemy čistých nových úverových obchodov klesať, ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Pre finančnú stabilitu je podľa NBS dôležité, že štát zrušil bankový odvod

2.7.2020, Zdroj: SITA

Pre zníženie vplyvu koronakrízy na finančnú stabilitu je dôležité, že bankový odvod bol zrušený. Konštatuje to vo svojej Správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 Národná banka Slovenska. Ak by bankový odvod zostal v platnosti, s veľkou ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zisk bánk na Slovensku klesol ku koncu mája o viac ako 66 %Garancia

1.7.2020, Zdroj: SITA

Ziskovosť bánk na Slovensku pokračovala v poklese aj v máji. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu piateho mesiaca sa medziročne zisk znížil až o 66,4 % na 100,2 mil. eur. V prvých piatich mesiacoch minulého roka to bola pritom ešte suma 298,5 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Úver s „Antikorona zárukou“ od EXIMBANKY SR môžu podnikatelia využiť už v 3 slovenských bankáchGarancia

30.6.2020, Zdroj: Ministerstvo financií SR

V pondelok 29. 6. 2020 EXIMBANKA SR podpísala dohodu o poskytovaní úverov s Antikorona zárukami s ďalšími dvoma bankami. Slovenskí podnikatelia tak môžu využiť tieto úvery už nielen vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB), ale aj v Tatra banke a v Slovenskej ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Bankoví analytici očakávajú tohtoročný prepad hospodárstva o takmer 9 %Garancia

29.6.2020, Zdroj: SITA

Slovenské hospodárstvo by sa podľa aktuálnych odhadov bankových analytikov malo v tomto roku prepadnúť o 8,8 %. Vyplýva to z júnového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk. V samotnom druhom štvrťroku sa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Štátom zaručené úvery na pomoc Slovensku idú do praxeGarancia

29.6.2020, Zdroj: Ministerstvo financií SR

V piatok 26. 6. 2020 bola podpísaná prvá dohoda s Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (VÚB) o poskytovaní úverov s Antikorona zárukami od EXIMBANKY SR. VÚB tak môže poskytnúť slovenským podnikateľom úvery od 2 do 20 miliónov eur s maximálnou úrokovou sadzbou 1,9 % ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiouGarancia

26.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v čl. I mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ...

Prístupné pre: AnaFin

Účtovanie finančného príspevku z úradu práce v súvislosti s koronavírusomGarancia

26.6.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa účtuje v podvojnom účtovníctve finančný príspevok z úradu práce vo veci poklesu tržieb kvôli koronavírusu? Podľa § 52a ods. 3 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa dotácia poskytovaná zo ...

Prístupné pre: AnaFin

Aktuálna kríza sa podľa prieskumu pozitívne prejavila na finančnom mysleníGarancia

26.6.2020, Zdroj: SITA

Naprieč celým svetom vnímame dopady krízy, ktoré priniesla pandémia Covid-19. Aj napriek tomu, že priame dopady na Slovensku na zamestnanie a príjem nepatria medzi najhoršie, Slováci sa cítia dotknutí koronakrízou a u polovice sa zhoršila finančná pohoda. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Daňový bonus na zaplatené úroky pri refinancovanom úvere v roku 2020Garancia

25.6.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roku 2018 sa zmenil systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Cieľom tejto zmeny bolo zjednodušenie a zníženie administrácie poskytovania štátnej podpory k hypotekárnym úverom pre mladých. Pôvodný systém štátnej podpory sa nahradil ...

Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele produktivity práceGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces a odovzdávajú v ňom svoj výkon, je pracovná sila. Analýza práce je nástrojom manažmentu na zisťovanie a odstraňovanie neefektívnosti pri ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Nákladová analýza podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč Kamil Gróf, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri každej podnikateľskej činnosti, ktorá je zameraná na dosahovanie zisku je nevyhnutné zabezpečenie takej úrovne tržieb, ktorá bude vyššia ako je výška nákladov podniku. Tržby a náklady pritom súvisia s podnikom produkovanými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Finančné výkazy podnikuGarancia

25.2.2019, Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

13.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

20.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

27.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

30.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

3.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

11.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.7.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 9.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
Darček k Vášmu predplatnému
Koronavírus - opatrenia Ministerstva financií SR
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 2.7.2020
1 EUR1,12 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,46 PLN (+0,01)
1 EUR26,67 CZK (-0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV