PRAKTICKÉ KALKULAČKY

 

Darček mesiaca
Výkonnosť, solventnosť a efektívnosť firmy v roku 2018

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.12.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0)
 1 CZK25,83 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

 

FINANČNÉ VÝKAZY

 

Najnovšie

Krátkodobé finančné plánovanie pomocou metódy percentuálneho podielu na tržbách Komplexný príklad - časť 3Garancia

12.12.2018, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave Z porovnania peňažných prostriedkov súvahy bežného roka (25 000 €) a peňažných prostriedkov plánovanej súvahy (26 240 €) vyplýva ich rast ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Krátkodobé finančné plánovanie pomocou metódy percentuálneho podielu na tržbách Komplexný príklad - časť 2Garancia

11.12.2018, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave IV. Ak spoločnosť stanovila 4,5 % plánovanú výnosnosť tržieb, čistý zisk v plánovanom roku (2019) bude: 0,045 = čistý zisk : 735 000 ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Krátkodobé finančné plánovanie pomocou metódy percentuálneho podielu na tržbách Komplexný príklad - časť 1Garancia

10.12.2018, Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ladislav Nagy, PhD., Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave Podnik predpokladá v budúcom roku 5 % rast tržieb. Tržby vo východiskovom roku predstavili 700 000 eur. Čistý zisk vo východiskovom roku ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Výpočet hodnoty pohľadávok v znaleckej činnostiGarancia

7.12.2018, Ing. Štefan Majerník, Doc. Dr. Ing. Milan Majerník, Kamil Gróf, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Majerník; Doc. Dr. Ing. Milan Majerník; Kamil Gróf; Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. Všeobecná hodnota pohľadávok  sa podľa Prílohy č. 9 k Vyhláške č. 492/2004 Z. z. (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Časové členenie pohľadávok pre finančné inštitúcieGarancia

6.12.2018, Ing. Štefan Majerník, Doc. Dr. Ing. Milan Majerník, Kamil Gróf, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Majerník; Doc. Dr. Ing. Milan Majerník; Kamil Gróf; Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. Časová štruktúra pohľadávok z obchodného styku     31.12.2017   Podiel v %   31.12.2018   Podiel v %   Pohľadávky brutto z obchodného styku, z toho                   ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Finančná analýza a finančné prostriedky Európskej únieGarancia

5.12.2018, Ing. Jozef Nemec, Kamil Gróf, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Nemec; Kamil Gróf; Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. Rozvoj podniku ovplyvňujú viaceré faktory. Jedným z najdôležitejších je dostupnosť vhodných zdrojov financovania. Vstupom Slovenskej republiky a ostatných krajín do Európskej únie k 1. 5. 2004 na ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zhodnotenie a prognóza vývoja firmy na základe reálnych ukazovateľov pomocou metód bodového hodnoteniaGarancia

4.12.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková; Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. Finančná analýza ex-post, ktorá je zameraná retrospektívne, poskytuje pre podnikateľské rozhodovacie procesy cenné informácie v podobe rôznych pomerových ukazovateľov. Na ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor pracovného poriadkuGarancia

4.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Kedy nemá materská účtovná jednotka povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v roku 2019Garancia

28.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Účtovanie nákupu a prezutia zimných pneumatík v roku 2019Garancia

27.11.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v SR ukladá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Podľa § 38 citovaného zákona povinnosť používať zimné pneumatiky trvá od 15. novembra do 31. marca pre kategórie vozidiel M2, M3, N2 a N3, ak je ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Oceňovanie a účtovanie nedokončenej výroby a polotovarov vlastnej výroby spôsobom A v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016Archív

27.6.2016, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Najdôležitejšie zmeny v roku 2016 sa týkajú oceňovania ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výnimky, ktoré boli platné do 31. 12. 2015 a týkali sa oceňovania príchovkov a prírastkov zvierat reprodukčnou obstarávacou cenou, ak nebolo možné zistiť vlastné ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin

Komplexný vzorový príklad výpočtu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzyGarancia

30.8.2017, Mgr. Martin Vozár, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martin Vozár; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi - praktický príkladGarancia

24.8.2017, Ing. Katarína Fedorková, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Katarína Fedorková; Ing. Dušan Preisinger Stiahnuť
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: AnaFin
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 326/2018 Z.z. o registri krytých dlhopisov (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 327/2018 Z.z. o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 328/2018 Z.z. novela op. č. 303/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW - zmeny platné od 1.1.2015

19.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Miloš Sklenka PhD.
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

11.2.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Nový praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: