dnes je 15.8.2020

Najnovšie

Slovak Investment Holding pripravuje podporu inovatívnych firiem postihnutých pandémiou

14.8.2020, Zdroj: SITA

Slovak Investment Holding pripravuje nástroj na podporu inovatívnych spoločností postihnutých pandémiou COVID-19. Dôvodom podľa vyjadrení spoločnosti je spomalenie prílivu investícií do tejto oblasti vo fáze rastu, čo môže viesť k ich podkapitalizácii. Holding ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Eurokomisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 mil. eur na podporu inovačných spoločnostíGarancia

13.8.2020, Zdroj: SITA

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 25 miliónov eur na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Verejná podpora bude mať formu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Faktory ovplyvňujúce rentabilitu vlastného kapitálu firmyGarancia

12.8.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sledovanie vývoja rentability vlastného kapitálu (RVK) firmy na báze hrubého prevádzkového zisku (HPZ) je dôležité z viacerých dôvodov. Hodnota HPZ ( výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ) je rozhodujúcim, vo výraznej väčšine ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Zmeny v investičnej pomoci môžu Slovensku pomôcť prilákať nových investorovGarancia

12.8.2020, Zdroj: SITA

Zmeny v investičnej pomoci pripravované Ministerstvom hospodárstva SR môžu Slovensku pomôcť prilákať nových investorov. Zhodujú sa na tom predstavitelia zahraničných komôr pôsobiacich na Slovensku. Zmeny v tejto oblasti predpokladá novela zákona o regionálnej ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

SARIO má k polroku rozpracované projekty za viac ako 5 mld. eur s potenciálom vytvoriť vyše 27 530 miestGarancia

11.8.2020, Zdroj: SITA

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má ku koncu druhého štvrťroka zaregistrovaných a rozpracovaných 51 investičných projektov v celkovom objeme približne 5,22 mld. eur a s potenciálom vytvoriť viac ako 27 530 nových pracovných miest. Ako ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Štruktúra rentability vlastného kapitálu firmyGarancia

10.8.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rentabilita vlastného kapitálu vyjadrená vzťahom „zisk/Ø vlastný kapitál” ( ROE ) je významným faktorom, ktorý charakterizuje ekonomickú pozíciu firmy. Dopĺňa rozhodujúce parametre efektívnosti prevádzkového cyklu, ktorými sú rentabilita ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Pokles tržieb sa v medziročnom porovnaní v júni s výnimkou stavebníctva zmierňovalGarancia

10.8.2020, Zdroj: SITA

Tržby vo väčšine odvetví ekonomiky sa ešte nedostali na úroveň minulého roka, miera ich prepadu sa však v júni spomalila. Najviac sa darilo podľa Štatistického úradu SR v priemysle, kde po májovom prepade o 34,5 % boli tržby v júni medziročne nižšie už len o 3, ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Rezort hospodárstva chce zmierniť podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomociGarancia

7.8.2020, Zdroj: SITA

Ministerstvo hospodárstva SR chystá v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zmeny pre prijímateľov investičnej pomoci. Novelou zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, chce zmierniť niektoré ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Digitalizácia firiem v Európe stagnuje, Slovensko zaznamenalo mierne zlepšenieGarancia

6.8.2020, Zdroj: SITA

Digitalizácia firiem stagnuje a proces upomínania dlžníkov sa za posledné dva roky celoplošne veľmi nezmenil. Ako ďalej vyplýva zo štúdie Európske platobné postupy 2019 od skupiny EOS, veľmi vysokú a uspokojivú úroveň digitalizácie malo v roku 2017 iba 49 % ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin

Maloobchodné tržby sa len postupne vracajú do normáluGarancia

5.8.2020, Zdroj: SITA

Hoci vývoj tržieb v slovenskom maloobchode bol v júni pozitívnejší než predošlé mesiace, ešte podľa analytikov nejaký čas potrvá, kým sa vymažú straty. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR tržby v maloobchode v júni medziročne klesli o miernych 1,6 %. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | AnaFin
viac článkov
Najčítanejšie

Náklady podniku a ukazovatele nákladovostiGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Charakteristika a klasifikácia nákladov Náklady sa vo všeobecnosti vymedzujú ako vynaloženie ekonomických zdrojov podniku na určitý výkon, výsledok aktivity, od ktorého sa očakáva ekonomický efekt. Inými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Finančné výkazy podnikuGarancia

25.2.2019, Mgr. Martin Vozár, Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté, je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť, podľa akých princípov sú ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele rentabilityGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Kamil Gróf, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Kamil Gróf; Ing. Katarína Fedorková Jednou zo základných podmienok existencie firmy je, aby svojou činnosťou dosahovala primeraný zisk. Zisk je základným zložkou financovania firmy z vlastných zdrojov. Posúdenie primeranej výšky zisku, t.j. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)Garancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Katarína Fedorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Bolgáč; Ing. Katarína Fedorková Aktivita - charakterizuje vzťah výkonov hospodárskeho subjektu (firmy) k jeho zdrojom, alebo vypovedá o výkonnosti firmy. Ukazovatele aktivity umožňujú sledovať relatívnu viazanosť zdrojov v rôznych formách aktív. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin

Nákladová analýza podnikuGarancia

2.1.2018, Ing. Ján Bolgáč Kamil Gróf, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri každej podnikateľskej činnosti, ktorá je zameraná na dosahovanie zisku je nevyhnutné zabezpečenie takej úrovne tržieb, ktorá bude vyššia ako je výška nákladov podniku. Tržby a náklady pritom súvisia s podnikom produkovanými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: AnaFin
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.9.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

8.9.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

17.9.2020, Košice alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

INCOTERMS® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

8.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne odporúčania MF SR k zákonu o finančnej kontrole v roku 2020

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dátum: 19.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Zmeny Zákonníka práce v roku 2020, ich dopad na prax a ďalšie plánované zmeny

Lektor: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur.

Dátum: 20.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ KALKULAČKY
Darček k Vášmu predplatnému
Koronavírus - opatrenia Ministerstva financií SR
FINANČNÉ VÝKAZY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.8.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.8.2020
1 EUR1,18 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,4 PLN (-0)
1 EUR26,13 CZK (+0,01)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
FINANČNÉ VÝKAZY
VESTNÍKY MINISTERSTIEV